Požiadavka o vyšetrenie

Pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie novým koronavírusom, ktorí sa chcú otestovať antigénovým testom.

Voľné kapacity podľa krajov

Preferované miesto pre vykonanie testu

kraj
kraj
Voľná kapacita: {{::sumCapacity((rsp_data_driveins_all_bckp | filter:{region_id:item.item_code}:true)) | number}}
Vyhľadávanie podľa mesta, názvu odberného miesta, ulice
{{testForm.error.calendar}}

Preferované miesto a dátum pre vykonanie testu:

{{selected_title}}

Osobné údaje

Údaje žiadateľa o vyšetrenie. Za vyplnené údaje zodpovedá ich autor.

{{testForm.error.first_name}}
{{testForm.error.last_name}}

{{translation.stepOne_idnetification_num}}

Slovenské rodné číslo (zadávajte bez lomky) alebo BIČ
{{testForm.error.birth_number}}
Vyplňte iba ak nemáte slovenské rodné číslo alebo BIČ.
{{testForm.error.personal_id}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.date_of_birth}}
Pohlavie
Na zadané telefónne číslo budú zasielané notifikácie a výsledky vo forme SMS správ.
{{testForm.error.phone_number}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.email}}
{{testForm.error.insurance_company}}

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_first_name}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_last_name}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_phone}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.ice_email}}
Späť

Adresa trvalého pobytu

{{testForm.error.municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.street_number}}
{{testForm.error.postal_code}}

Prechodný pobyt

Adresu prechodného pobytu vyplňte v prípade, že sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska. Ak ste v karanténe, vyplňte adresu miesta, kde sa zdržiavate.

{{testForm.error.temporary_municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.temporary_street_number}}
{{testForm.error.temporary_zip_code}}

Údaje zadávateľa vyplňte len v prípade, že žiadate o vyšetrenie pre inú osobu

{{testForm.error.entered_first_name}}
{{testForm.error.entered_last_name}}
{{testForm.error.entered_phone}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.entered_email}}
(nepovinný údaj)
,
, , ,
Späť

Zhrnutie

Preferované miesto a dátum pre vykonanie testu

Miesto vykonania testu
{{selected_title}}
Dátum vykonania testu
{{selected_prefered_date | asDate : 'dd.MM.yyyy'}}

Osobné údaje

Meno
{{form_data.first_name}}
Priezvisko
{{form_data.last_name}}
Rodné číslo / BIČ
{{form_data.birth_number}}
Osobný identifikátor
{{form_data.personal_id}}
Dátum narodenia
{{form_data.day}}.{{form_data.month}}.{{form_data.year}}
Pohlavie
{{form_data.gender == 'M' ? 'Muž' : 'Žena'}}
Štátna príslušnosť
{{printNationality()}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.phone_number}}
Emailová adresa
{{form_data.email}}
Zdravotná poisťovňa
{{printInsuranceCompany()}}

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

Meno
{{form_data.ice_first_name}}
Priezvisko
{{form_data.ice_last_name}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.ice_phone}}
Emailová adresa
{{form_data.ice_email}}

Adresa trvalého pobytu

Mesto / Obec
{{form_data.municipality}}
Názov ulice
{{form_data.street}}
Číslo
{{form_data.street_number}}
PSČ
{{form_data.postal_code}}

Prechodný pobyt

Mesto / Obec
{{form_data.temporary_municipality}}
Názov ulice
{{form_data.temporary_street}}
Číslo
{{form_data.temporary_street_number}}
PSČ
{{form_data.temporary_zip_code}}

Údaje zadávateľa

Meno
{{form_data.entered_first_name}}
Priezvisko
{{form_data.entered_last_name}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.entered_phone}}
Emailová adresa
{{form_data.entered_email}}
Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
{{testForm.error.accept_terms}}
{{testForm.error.accept_info}}
{{testForm.error.accept_valid_data}}
Potrebujem poradiť

Vašu registráciu spracovávame, vydržte ešte chvíľu a nezatvárajte stránku.

Registrácia dokončená


Ak máte otázky, kontaktujte Call Centrum NCZI +421 232 353 030.

Ďalšie akcie

Registrácia sa nepodarila

Nie je možné vám vytvoriť novú požiadavku o vyšetrenie na COVID-19.
Dôvod: {{error_message_description}} Prosím kontaktujte Call centrum na tel. čísle: 02/ 32 35 30 30. Ďakujeme, že ste zodpovedný.

Ďalšie akcie