Požiadavka o vyšetrenie

Pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie novým koronavírusom, ktorí sa chcú otestovať antigénovým testom, alebo ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Vo formulári vyberte o aký typ vyšetrenia žiadate.

 
Späť

Osobné údaje

Údaje žiadateľa o vyšetrenie. Za vyplnené údaje zodpovedá ich autor.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Nesprávny formát, číslo mobilného telefónu zadajte v tvare +421999999999

Na zadané telefónne číslo budú zasielané notifikácie a výsledky vo forme SMS správ.
Nesprávny formát

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát, číslo mobilného telefónu zadajte v tvare +421999999999
Nesprávny formát

Adresa trvalého pobytu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Prechodný pobyt

Adresu prechodného pobytu vyplňte v prípade, že sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska. Ak ste v karanténe, vyplňte adresu miesta, kde sa zdržiavate.

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Nesprávny formát PSČ.

Údaje zadávateľa vyplňte len v prípade, že žiadate o vyšetrenie pre inú osobu

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Prosím skontrolujte, či je zadané číslo mobilného telefónu správne.
Nesprávny formát

Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia

 
 
 
 
K testu si zoberte výmenný lístok alebo žiadanku od vášho indikujúceho lekára a odovzdajte ho pracovníkovi mobilného odberového miesta.
Bez výmenného lístka alebo žiadanky vám nebude vykonaný test.


 
 
 
Nesprávny formát
 
Nesprávny formát
 
 
 
 
 1. Vyšetrenie nepotrebujete
  1. Ak ste boli s pozitívnym v kontakte len s rúškom po dobu kratšiu ako 15 min.
  2. Ak ste boli v kontakte s pozitívnym len v exteriéri vo vzdialenosti väčšej ako 2 m.
 2. Vyšetrenie potrebujete
  1. Ak ste boli s pozitívnym v interiéri bez rúška dlhšie ako 15 min.
  2. Ak ste boli s pozitívnym v interiéri s rúškom, dlhšie ako 15 min. na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre.
  3. Ak ste boli s pozitívnym v exteriéri bez rúška na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre.
Nesprávny formát
Nesprávny formát

Informácie o mieste pobytu

Vyberte do akej skupiny osôb patríte

(beriete plnú zodpovednosť za uvedenie správnych údajov)

Iné dôležité informácie

Aké lieky užívate?

Nesprávny formát
Nesprávny formát
Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
Potrebujem poradiť