Požiadavka o vyšetrenie

Pre občanov, ktorí majú indikované PCR vyšetrenie lekárom a ktorí sa na mieste preukážu výmenným lístkom. Občania vo veku 60 rokov a viac, výmenný lístok nepotrebujú.

Ak ste sa už niekedy testovali, registrovali cez eHranicu, absolvovali očkovanie a máte svoj COVID-19-PASS, tak nemusíte opätovne vypĺňať osobné údaje. Využite možnosť prihlásenia sa, cez svoj COVID-19-PASS.

Chcem sa prihlásiť cez COVID-19-PASS

Osobné údaje

Údaje žiadateľa o vyšetrenie. Za vyplnené údaje zodpovedá ich autor.

{{testForm.error.first_name}}
{{testForm.error.last_name}}

{{translation.stepOne_idnetification_num}}

Slovenské rodné číslo (zadávajte bez lomky) alebo BIČ
{{testForm.error.birth_number}}
Vyplňte iba ak nemáte slovenské rodné číslo alebo BIČ.
{{testForm.error.personal_id}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.date_of_birth}}
Pohlavie
Na zadané telefónne číslo budú zasielané notifikácie a výsledky vo forme SMS správ.
{{testForm.error.phone_number}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.email}}
{{testForm.error.insurance_company}}

Späť

Adresa trvalého pobytu

{{testForm.error.municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.street_number}}
{{testForm.error.postal_code}}

Prechodný pobyt

Adresu prechodného pobytu vyplňte v prípade, že sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska. Ak ste v karanténe, vyplňte adresu miesta, kde sa zdržiavate.

{{testForm.error.temporary_municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.temporary_street_number}}
{{testForm.error.temporary_zip_code}}

Údaje zadávateľa vyplňte len v prípade, že žiadate o vyšetrenie pre inú osobu

{{testForm.error.entered_first_name}}
{{testForm.error.entered_last_name}}
{{testForm.error.entered_phone}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.entered_email}}

Osobné údaje zadané pri objednávaní na korona.gov.sk budú spracúvané treťou stranou zabezpečujúcou laboratórne testovanie vzoriek a pri vykonávaní odberu vzorky bude nasnímaný občiansky preukaz a bude snímaná tvár za účelom zabezpečenia jednoznačnosti identifikácie osoby prostredníctvom biometrických charakteristík tváre pri vykonaní samo odberu vzorky v súvislosti s PCR testovaním. Samo odber vykonáte v domácich podmienkach pred smartfónom alebo počítačom s kamerou. Budete potrebovať pripojenie na internet a webový prehliadač. Službu zabezpečujú spoločnosti FINHOSP IV, a. s. a Martinské centrum imunológie, s.r.o. v spolupráci s partnerskými lekárňami ako miestami pre odovzdanie odberovej sady a prevzatie vzorky. Viac tu.

(nepovinný údaj)
,
, , ,
Späť
Predpokladaný termin samoodberu Predpokladaný termín, kedy si môžete vyzdvihnúť sadu k samoodberu: {{form_data.designated_drivein_scheduled_at_ui}}

Informácie o mieste pobytu

Začiatok karantény

{{testForm.error.quarantine_start}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
(nepovinný údaj)

Koniec karantény

{{testForm.error.quarantine_end}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
(nepovinný údaj)
(nepovinný údaj)
Späť

Iné dôležité informácie

(nepovinný údaj)
 
{{testForm.error.has_ticket}}
{{testForm.error.ordering_health_professional_code}}
Meno lekára zadajte v tvare: MUDr. Priezvisko Meno
{{testForm.error.gp_name}}
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.gp_email}}

Adresa ambulancie lekára, ktorý objednanie na PCR test indikoval

{{testForm.error.gp_municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.gp_street_number}}
{{testForm.error.gp_postal_code}}

Späť

Zhrnutie

Osobné údaje

Meno (bez titulov)
{{form_data.first_name}}
Priezvisko (bez titulov)
{{form_data.last_name}}
Rodné číslo
{{form_data.birth_number}}
Osobný identifikátor
{{form_data.personal_id}}
Dátum narodenia
{{form_data.day}}.{{form_data.month}}.{{form_data.year}}
Pohlavie
{{form_data.gender == 'M' ? 'Muž' : 'Žena'}}
Štátna príslušnosť
{{printNationality()}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.phone_number}}
Emailová adresa
{{form_data.email}}
Zdravotná poisťovňa
{{printInsuranceCompany()}}

Údaje osoby, ktorá bude v prípade potreby kontaktovaná (ICE kontakt)

Meno
{{form_data.ice_first_name}}
Priezvisko
{{form_data.ice_last_name}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.ice_phone}}
Emailová adresa
{{form_data.ice_email}}

Adresa trvalého pobytu

Mesto / Obec
{{municipality}}
Názov ulice
{{form_data.street}}
Číslo
{{form_data.street_number}}
PSČ
{{form_data.postal_code}}

Adresa prechodného pobytu

Mesto / Obec
{{temporary_municipality}}
Názov ulice
{{form_data.temporary_street}}
Číslo
{{form_data.temporary_street_number}}
PSČ
{{form_data.temporary_zip_code}}

Adresa prechodného pobytu

Zdržiavam sa v mieste trvalého pobytu

Preferované miesto odberu

Preferované miesto odberu
{{printPrefferedDriveinId()}}
Nemám preferované miesto odberu

Výber preferovanej lekárne

Preferovaná lekáreň
{{ testForm.drug_store_ui }}

Mám záujem o samoodber

Mám záujem o samoodber a odovzdanie vzorky do lekárne
Predpokladaný termín, kedy si môžete vyzdvihnúť sadu k samoodberu
{{form_data.designated_drivein_scheduled_at_ui}}

Mám certifikát o výnimke z očkovania (kontraindikácie)

Mám certifikát o výnimke z očkovania (kontraindikácie)

Údaje žiadateľa

Údaje žiadateľa a zadávateľa sú rovnaké

Údaje zadávateľa

Meno
{{form_data.entered_first_name}}
Priezvisko
{{form_data.entered_last_name}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.entered_phone}}
Emailová adresa
{{form_data.entered_email}}

Kontrola príznakov alebo dôvod vyšetrenia

Teplota nad 37°C

Začiatok : {{form_data.temperature_start_day}}.{{form_data.temperature_start_month}}.{{form_data.temperature_start_year}}

Koniec : {{form_data.temperature_end_day}}.{{form_data.temperature_end_month}}.{{form_data.temperature_end_year}}

Únava
Bolesť hrdla
Nádcha
Búšenie srdca
Triaška
Dýchavičnosť
Strata chuti
Predoperačné vyšetrenie / plánovaná hospitalizácia

{{form_data.operation_planned_at_day}}.{{form_data.operation_planned_at_month}}.{{form_data.operation_planned_at_year}}

Kašeľ
Bolesť hlavy
Bolesť kĺbov a svalov
Zvracanie
Črevné a zažívacie problémy
Vykašliavam hlien
Strata čuchu
Pocit upchatého nosa
Nočné potenie
Pozitívny Ag test

Dátum pozitívneho Ag testu : {{form_data.positive_ag_test_date_day}}.{{form_data.positive_ag_test_date_month}}.{{form_data.positive_ag_test_date_year}}

Kontrola údajov o osobe s ktorou ste prišli do kontaktu

Pozitívne testovaná osoba je členom spoločnej domácnosti
Pozitívne testovaná osoba je spolužiak/spolužiačka zo školy

Názov školy : {{form_data.school_name}}

Ročník/Trieda : {{form_data.school_year}}

Pozitívne testovaná osoba má príznaky

Príznaky od : {{form_data.symptoms_from_day}}.{{form_data.symptoms_from_month}}.{{form_data.symptoms_from_year}}

Meno pozitívne testovanej osoby
{{form_data.contact_first_name}}
Priezvisko pozitívne testovanej osoby
{{form_data.contact_last_name}}
Dátum posledného kontaktu
{{form_data.contact_date_day}}.{{form_data.contact_date_month}}.{{form_data.contact_date_year}}
Dátum odberu pozitívne testovanej osoby
{{form_data.positive_person_screening_ended_at_day}}.{{form_data.positive_person_screening_ended_at_month}}.{{form_data.positive_person_screening_ended_at_year}}
Trvanie kontaktu
{{printContactDurationMinutes()}}
Vzdialenosť
{{printContactProximityMeters()}}

Informácie o mieste pobytu

Počet osôb v domácnosti
{{form_data.persons_count_at_home}}
Počet izieb v domácnosti
{{form_data.home_rooms_number}}
Začiatok karantény
{{form_data.quarantine_start_day}}.{{form_data.quarantine_start_month}}.{{form_data.quarantine_start_year}}
Koniec karantény
{{form_data.quarantine_end_day}}.{{form_data.quarantine_end_month}}.{{form_data.quarantine_end_year}}
Dôvod karantény
{{form_data.quarantine_reason}}

Iné dôležité informácie

Všetky ostatné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť

{{form_data.other_symptoms}}

Názvy liekov, ktoré užívate

{{form_data.drugs_used}}

Údaje lekára, ktorý objednanie na PCR test indikoval

Meno lekára

{{form_data.gp_name}}

Email lekára

{{form_data.gp_email}}

Kód lekára

{{form_data.ordering_health_professional_code}}

Mesto / Obec
{{gp_municipality}}
Názov ulice
{{form_data.gp_street}}
Číslo
{{form_data.gp_street_number}}
PSČ
{{form_data.gp_postal_code}}
Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
{{testForm.error.accept_terms}}
{{testForm.error.accept_info}}
{{testForm.error.accept_valid_data}}
Potrebujem poradiť

Vašu registráciu spracovávame, vydržte ešte chvíľu a nezatvárajte stránku.

Registrácia dokončená


Ak máte otázky, kontaktujte Call Centrum NCZI +421 232 353 030.

Ďalšie akcie

Registrácia sa nepodarila

Nie je možné vám vytvoriť novú požiadavku o vyšetrenie na COVID-19.
Dôvod: {{error_message_description}} Prosím kontaktujte Call centrum na tel. čísle: 02/ 32 35 30 30. Ďakujeme, že ste zodpovedný.

Ďalšie akcie