eAlerts

Mobilná aplikácia eAlerts umožňuje zdravotníckemu pracovníkovi získať prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v systéme ezdravie. Sprostredkuje dôležité oznamy a pripomenie plánované udalosti. Zdravotnícky pracovník bude informovaný o dianí v ezdravie bez toho, aby musel informácie hľadať. Má ich stále na dosah.

Všeobecné podmienky

Pred inštaláciou aplikácie eAlerts si pripravte svoj kód zdravotníckeho pracovníka.

Od 17. marca 2020 obsahuje eAlerts špeciálnu časť s dôležitými informáciami týkajúcimi sa koronavírusu.

eAlerts poskytuje Národné centrum zdravotníckych informácií bezplatne pre mobilné zariadenia používajúce iOS (Apple) alebo Android. Inštaluje sa rovnako, ako všetky ostatné aplikácie.

Detailné informácie nájdete na www.ezdravotnictvo.sk/sk/ealerts.

Ako si aplikáciu nainštalujem?

Aplikáciu nájdete na Apple Store alebo na Google Play pod názvom eAlerts.

Do políčka pre vyhľadávanie napíšte slovo ealerts, kliknite na zobrazený výsledok. Váš telefón vám zobrazí obrazovku, kde si viete eAlerts bezplatne stiahnuť.

V obrazovke s aplikáciou eAlerts vyberte Inštalovať alebo Stiahnuť, podľa toho, čo vám telefón zobrazí.

Ako začať používať eAlerts?

Pri prvom spustení sa vás aplikácia opýta, či chcete povoliť Upozornenia (Notifications). Kliknite na Povoliť (Allow), pretože to je primárna funkcia aplikácie a bez vášho súhlasu vás systém nebude upozorňovať.

Pred prvým použitím sa musíte prihlásiť. Na prihlásenie sa používa vaše PRIEZVISKO a kód zdravotníckeho pracovníka, ktorý má 9 znakov a má tvar A12345678 a vaše telefónne číslo. Tieto informácie sa používajú výlučne na komunikáciu s vami, nebudú nikde dostupné.

Ako si môžem aplikáciu aktualizovať?

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) aplikáciu udržiava a aktualizuje. Ak NCZI vydá novú verziu, váš telefón to zistí sám. Buď vám sám aktualizuje aplikáciu na novú verziu, alebo sa vás pri spustení aplikácie opýta, či chcete Aktualizovať. Vždy vyberte Aktualizovať (Update). Trvá to zopár sekúnd.

Ako sa dostávajú informácie do eAlerts?

Aktualizáciu informácií zabezpečuje NCZI v spolupráci s odborníkmi. Môže sa stať, že niektoré zo sekcií aplikácie neobsahuje dáta. Nie je to chyba. Ak ste pripojení na internet, eAlerts si informácie stiahne automaticky. Sú to zväčša krátke textové správy, ktoré nespotrebujú veľa dát.

Rozlišujeme tri druhy informácií:

  • Koronavírus - špeciálna sekcia venovaná dôležitým informáciám o COVID-19,
  • Notifikácie - sekcia s informáciami o funkčnosti a dostupnosti národného zdravotného informačného systému ezdravie,
  • Novinky - najnovšie informácie z ezdravie.