{{translation.stepOne_registration}}

Od 6. 4. 2022 je zrušená povinnosť registrácie na eHranica. Od 6. 4. 2022 je zrušená povinnosť registrácie na eHranica. The obligation to register on eHranica has been cancelled since 6/4/2022. The obligation to register on eHranica has been cancelled since 6/4/2022.