Portál registrovaného žiadateľa

Tento portál slúži pre osoby, ktorým bol po registrácii pridelený COVID-19-PASS.

Späť

Portál poskytuje:

 • zrušenie termínu plánovaného antigénového testovania,
 • požiadanie o antigénové vyšetrenie,
 • požiadanie o PCR vyšetrenie,
 • registrácia do eHranice,
 • overenie výsledku testu,
 • úprava kontaktných údajov (email, telefónne číslo),
 • nastavenie prístupového kódu do mobilnej aplikácie GreenPass,
 • reklamovanie chybných/nedostatočných údajov v preukazoch.
 • získanie digitálneho EÚ Covid preukazu.
 • registrovanie na očkovanie.
Prehľad preukazov
 • Preukaz s potvrdením o vakcinácií (môžete ho potrebovať napríklad za účelom pobytu v zahraničí).
 • Preukaz s potvrdením o vykonaní testu PCR/Ag (môžete ho potrebovať napríklad za účelom využívania hotelových služieb na Slovensku, absolvovania letných táborov a podobne).
 • Preukaz s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID – 19 (ak nie ste zaočkovaná osoba, tento preukaz môžete využiť rovnako ako predchádzajúce dva, ak ste prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pre vstup do tohto portálu je potrebné zadať číslo vášho mobilného telefónu / email, COVID-19-PASS a rok narodenia. Je potrebné uviesť to číslo mobilného telefónu / email, ktoré ste vpísali do kontaktných formulárov pri registrácii na AG/PCR test, očkovanie alebo do eHranice. Ak máte nové telefónne číslo, kontaktujte Call Centrum NCZI +421 232 353 030. Následne vám na nové telefónne číslo príde SMS správa s overovacím kódom, ktorý je potrebné zadať pre vstup do formulára.

Údaje z požiadavky, ktorá je už v systéme zaregistrovaná, nie je možné zobraziť. Možná je len aktualizácia osobných údajov.

V prípade otázok, prosím, volajte NCZI Call Centrum +421 232 353 030.