Registrácia na očkovanie

Späť

Krok 1

Ak ste sa už niekedy testovali, registrovali cez eHranicu, absolvovali očkovanie a máte svoj COVID-19-PASS, tak nemusíte opätovne vypĺňať osobné údaje. Využite možnosť prihlásenia sa, cez svoj COVID-19-PASS.

Chcem sa prihlásiť cez COVID-19-PASS

Vakcíny a termíny sú prideľované primárne podľa veku.

Požiadať o očkovanie môžu všetci od 5 rokov (vrátane). V prípade detí od 5 do 17 rokov môžu požiadať o očkovanie ich zákonní zástupcovia.

Osobám od 5 do 12 rokov sú prideľované vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Osobám vo veku od 12 rokov (vrátane) sú prideľované vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Nuvaxovid (Novavax).

Osobám vo veku od 18 rokov (vrátane) sú prideľované vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Nuvaxovid (Novavax), JCOVDEN (Johnson & Johnson).

Registráciu na očkovanie proti Covid-19 po prekonaní ochorenia, odporúčame najskôr 100 dní od posledného pozitívneho PCR, alebo Ag testu.

{{testForm.error.first_name}}
{{testForm.error.last_name}}

{{translation.stepOne_idnetification_num}}

Slovenské rodné číslo (zadávajte bez lomky) alebo BIČ
{{testForm.error.birth_number}}
Vyplňte iba ak nemáte slovenské rodné číslo alebo BIČ.
{{testForm.error.personal_id}}
Mesiac zadávajte ako číslo od 1 do 12.
{{testForm.error.date_of_birth}}

Podmienkou pre očkovanie osôb mladších ako 18 rokov je prítomnosť zákonného zástupcu alebo predloženie notárom overeného splnomocnenia. V opačnom prípade nemôžu byť zaočkované.
Pohlavie
Zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail . Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby. Bez týchto údajov Vám nevieme komunikovať termíny a dôležité informácie.
{{testForm.error.phone_number}}
{{testForm.error.email}}
{{testForm.error.insurance_company}}

EÚ poistenec s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti sa preukazuje EU preukazom, ktoré vydáva zdravotná poisťovňa v SR na základe formuláru S1.

Nie som verejne zdravotne poistený v SR a som:

 • občan SR, alebo

 • cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou a obeť obchodovania s ľuďmi v programe MV SR, alebo

 • cudzinec, ktorý je študentom medicíny v SR, a ktorý vykonáva prácu v nemocnici, alebo

 • cudzinec s udeleným pobytom (tolerovaný, registrovaný, prechodný, dlhodobý alebo trvalý pobyt) na území SR, alebo

 • študent vysokej školy v SR v dennej forme štúdia, alebo

 • žiak základnej alebo strednej školy v SR, alebo

 • žiadateľ o azyl v SR, pričom o žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté

Adresa bydliska

{{testForm.error.municipality}}
(okres )
(nepovinný údaj)
{{testForm.error.street_number}}
{{testForm.error.postal_code}}

Registrácia na očkovanie

Späť

Krok 2

Vyberte si, o akú vakcínu máte záujem

Vakcína proti ochoreniu COVID-19 registrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA).


Podmienkou pre očkovanie osôb mladších ako 18 rokov je prítomnosť zákonného zástupcu alebo predloženie notárom overeného splnomocnenia. V opačnom prípade nemôžu byť zaočkované.

Dostupné vakcíny a ich podávanie podľa veku:

Musíte vybrať aspoň jednu možnosť

 • Nuvaxovid (výrobca Novavax) podávaná osobám od 12 rokov
 • JCOVDEN (výrobca Johnson&Johnson) podávaná osobám od 18 rokov
 • Comirnaty (výrobca Pfizer/BioNTech) podávaná osobám od 5 rokov

Vyberte si spôsob pridelenia termínu očkovania


{{isClosedMSG}}
Preferované očkovacie miesta sa zobrazujú na základe zvolených očkovacích látok. V mieste Vášho bydliska sa nenachádzajú očkovacie centrá, ktoré očkujú Vami zvolenými vakcínami. Zvoľte si iné očkovacie miesto, alebo vakcínu. {{testForm.error.vaccination_preferred_drivein_id}}
,
, , , , Vakcína: {{item.mp_display}}

Registrácia na očkovanie

Späť

Krok 3

Manuálny výber termínu očkovania

kraj
kraj
Voľná kapacita: {{sumCapacity(item)}}
Vyhľadávanie podľa mesta, ulice, názvu očkovacieho miesta

{{drv.title}} ({{drv.distance | number:0}} km)

Adresa: {{drv.street_name}} {{drv.street_number}}, {{drv.postal_code}} {{drv.city}}
Vakcína: {{drv.mp_display}}

{{i.c_date | asDate: 'dd.MM.yyyy'}}, {{i.opens_at}} - {{i.closes_at}}, voľné miesta: {{i.free_capacity}}

Ľutujeme, ale nie sú dostupné žiadne voľné termíny vo Vami zvolenom kraji. Ak si prajete vybrať dostupný termín očkovania, zvoľte iné kritéria vyhľadávania.

Pokračovať, termín bude priradený automaticky

Registrácia na očkovanie

Späť

Krok 4

Krok 3

Zhrnutie

Osobné údaje Zmeniť

Meno (bez titulov)
{{form_data.first_name}}
Priezvisko (bez titulov)
{{form_data.last_name}}
Rodné číslo
{{form_data.birth_number}}
Osobný identifikátor
{{form_data.personal_id}}
Dátum narodenia
{{form_data.day}}.{{form_data.month}}.{{form_data.year}}
Pohlavie
{{form_data.gender == 'M' ? 'Muž' : 'Žena'}}
Štátna príslušnosť
{{printNationality()}}
Číslo mobilného telefónu
{{form_data.phone_number}}
Emailová adresa
{{form_data.email}}
Zdravotná poisťovňa
{{printInsuranceCompany()}}

Adresa trvalého pobytu Zmeniť

Mesto / Obec
{{municipality}}
Názov ulice
{{form_data.street}}
Číslo
{{form_data.street_number}}
PSČ
{{form_data.postal_code}}

Detail registrácie

Vybrané vakcíny

Nuvaxovid (výrobca Novavax)

JCOVDEN (výrobca Johnson&Johnson)

Comirnaty (výrobca Pfizer/BioNTech)

Moderna (výrobca Rovi Pharma)

Preferované očkovacie miesto
{{printPrefferedDriveinId()}}
Chcem sa očkovať iba na tomto mieste
Vybrané miesto a termín očkovania
{{form_data.drv_title}}, {{form_data.drv_street_name}} {{form_data.drv_street_number}}, {{form_data.drv_postal_code}} {{form_data.drv_county_name}},
{{form_data.vacc_date | asDate:'dd.MM.yyyy'}} - {{form_data.vacc_opens_at}} - {{form_data.vacc_closes_at}},
{{form_data.vacc_type}}
Potvrďte, že nie ste robot, oboznámili ste sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov a prečítali ste si poučenie.  
{{testForm.error.accept_terms}}
{{testForm.error.accept_info}}

Vaša registrácia prebehla úspešne.


Ak máte otázky, kontaktujte Call Centrum NCZI +421 232 353 030.

Aké sú následujúce kroky

 • Na Vami uvedené kontaktné údaje Vám doručíme termín na očkovanie.
 • Prosím, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním.
 • Na mieste predložte preukaz poistenca a občiansky preukaz. Prečítajte si, aké doklady sú potrebné pre jednotlivé prípady poistencov .
 • V prípade registrácie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu pri očkovaní alebo na mieste predložiť notárom overené splnomocnenie od zákonného zástupcu.
 • V prípade, ak patríte do skupiny osôb, ktorých priorita nie je určená vekom, na mieste očkovania musíte vedieť preukázať, že do určenej skupiny patríte (napr. potvrdením o zamestnaní, pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením lekára).

Späť na hlavnú stránku

Nie je možné Vám vytvoriť novú registráciu na očkovanie.
Dôvod: {{error_message_description}} Prosím kontaktujte Call centrum na tel. čísle: 02/ 32 35 30 30. Ďakujeme, že ste zodpovedný.

Registrácia na posilňujúcu dávku očkovania.

Späť na hlavnú stránku